Algemene praktijkvoorwaarden van Pedicuresalon Two Beauty Feet

• Betalingen zijn alleen contant of via mobiel bankieren na behandeling.
• Afmelding of verplaatsen van een reeds gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak.
• Bij ziekte zo vroeg mogelijk afmelden.
• Bij niet nagekomen afspraak worden de kosten van een no-show in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.
• De praktijk hanteert de normen: integriteit, klantgericht, resultaatgericht en klantvriendelijkheid.
• Borging van kwaliteit geschiedt conform de richtlijnen van branchevereniging Provoet en  Procert registratie.
• Vanaf 25-05-2018 is in Nederland de AVG van kracht. Hierdoor zijn wij verplicht om u een toestemmingsformulier te laten tekenen indien u een kwitantie nodig heeft voor de zorgverzekering of bij doorgeven van uw gegevens naar andere disciplines.
• De praktijk beschermt uw privacy policy door het toepassen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een uitgebreide uitleg hierover vindt u in ons  Privacy Beleid.

Privacybeleid