Vergoedingen

Voetzorg is belangrijk als u diabetes heeft. Hoe is de voetzorg voor diabetici in Nederland georganiseerd en hoe zit het met de vergoedingen in 2019. Uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaald op basis daarvan uw zorgprofiel. Een zorgprofiel is gebaseerd op de conditie van uw voeten en de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden aan de voeten. Hieronder wordt weergegeven hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt. 

Voetzorg is belangrijk als u diabetes heeft. Hoe is de voetzorg voor diabetici in Nederland georganiseerd en hoe zit het met de vergoedingen in 2019. Uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaald op basis daarvan uw zorgprofiel. Een zorgprofiel is gebaseerd op de conditie van uw voeten en de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden aan de voeten. Hieronder wordt weergegeven hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt. 

Zorgprofiel  (0)

De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 0 heeft u geen speciale zorg nodig. Toch is het verstandig om een medisch pedicure te bezoeken. Soms zit vergoeding hiervan in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.

Zorgprofiel  (1)

De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 1 krijgt u een doorverwijzing naar de podotherapeut. Deze doet een jaarlijks voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Op basis van dit onderzoek kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een medisch pedicure voor voetzorg. Of de medisch pedicure vergoed wordt, hangt af van uw eigen zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf. 

Zorgprofiel  (2/3/4)

De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel. Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor u op.

De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een medisch pedicure. Controleer of de medisch pedicure een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijgt u de kosten van haar behandeling niet vergoed. De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.

VERWIJZING

Diabetes patiënten die een verwijzing hebben voor een podotherapeut, kunnen bij een gecontracteerde pedicure terecht voor een behandeling. 

Two Beauty Feet heeft contracten met de volgende podotherapeuten:

Podotherapie Tol 

Podotherapie Boonacker

Podotherapie Hermanns

Podotherapie van der Pas

VERWIJZING

Diabetes patiënten die een verwijzing hebben voor een podotherapeut, kunnen bij een gecontracteerde pedicure terecht voor een behandeling. 

Two Beauty Feet heeft contracten met de volgende podotherapeuten:

Podotherapie Tol 

Podotherapie Boonacker

Podotherapie Hermanns

Podotherapie van der Pas